Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara yönelik olarak Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

- İpoteğe dayalı konut ve ticari krediler 
 

- Birleşmeler ve devralmalar
 

- Analiz ve çözüm alternatifleri
 

- Teminatların değer tespiti,borçların yeniden yapılandırılması, alacak ve borçların gayrimenkul takası yoluyla düzenlenmesi
 

- İhale-Açık artırma baz değer analizleri
 

- Proje geliştirme kontrol ve fizibilite çalışmaları
 

- Proje şerefiye çalışmaları
 

- Spk mevzuatına tabi firmaların portföyündeki taşınmazların değerleme raporlarının hazırlanması
 

- Kentsel dönüşüm projeleri